Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
« January 2020 »
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Entries by Topic
All topics  «
Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
RSS Feed
View Profile
You are not logged in. Log in
My lenen blog 7117
Sunday, 5 January 2020
Het grootste probleem met geld lenen online, en hoe u dit kunt verhelpen

 

Tips voor geld lenen

 

Er is vanaf de WFT, economische crisis en de val van Dirk Scheringa’s DSB imperium veel veranderd als u gaat om geld lenen.

Kon u voorheen onbeperkt geld lenen, bij de één nog meer later bij de ander, momenteel ben geld lenen lastiger dan ooit en gelden daar strengere regels voordat banken en financieel adviseurs wanneer het gaat om geld lenen aan consumenten.

Een lening krijgen is lastiger geworden, maar er zijn ook goede verhouding waarvoor u wel dezelfde lening zou moeten kunnen afsluiten. Denk aan u kopen van beslist nieuwe auto, kopen betreffende inboedel na een scheiding, etc.

Hieronder staat een aantal informatie die u kunnen bijstaan bij het vinden van een goede lening. Gebruik deze samen aan de berekeningen. Vraag steeds meerdere offertes aan en vergelijk deze goed en kritisch.

Ga niet voordat gemak

Aan gemak zit vrijwel altijd dezelfde (te) hoge prijs.

Sluit geen lening af bij de koop van de nieuwe auto, TV of wasmachine. U moet gaan er zeker van zijn dat u dan erbij veel betaalt voor uw lening. Ook rood staan op uw bankrekening, creditcard en kopen op afbetaling zijn doorgaans de duurste vormen van krediet, waarbij u soms tot 10% meer rente betaalt later op een goedkope lening.

Zelf bij zoek gaan naar dezelfde goedkope lening levert erg vaak meer met dan goed afdingen bij de verkrijging.

Geld lenen kost geld. Bereken zelf wat de kosten met een lening zijn, en vergelijk mogelijke leningen onderling.

Leen niet als jij spaargeld heeft

Een lening afsluiten wanneer u ook nog spaargeld heeft is bijna steeds onverstandig. U betaalt steevast meer rente voor jouw lening dan u krijgt op uw spaarrekening.

Alleen als jij (heel) kort geld wilt lenen kan het verstandig zijn om dit behalve sparen te doen, ongetwijfeld indien er opnamekosten alsof een boete van toepassing is als u jouw spaargeld wilt opnemen.

Pas bij voor een lage rente

Dezelfde lage rente klinkt aantrekkelijk, maar is https://www.geldshop.nl/ vaak beslist tijdelijke aanbieding. Informeer daarom goed of de lage rente een tijdelijke aanbieding is, en wat de rentetarief gaat worden na de actieperiode.

Controleer de licentie bij de AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt regelmatig voor illegale kredietaanbieders. Controleer daarom altijd (als de kredietaanbieder genkel beroemde bank is) of de kredietaanbieder een AFM-vergunning heeft.

Vergelijk aanbieders

Er zijn veel aanbieders van leningen. Naast alle banken is er ook gespecialiseerde geldverstrekkers.

Deze geldverstrekkers zijn regelmatig goedkoper dan uw thuisbank, of een andere grootbank. Doordat goedkope geldverstrekkers dikwijls werken via internet en een minder grote interne overhead hebben, kunnen zij vaak goedkopere leningen aanbieden aan de klant.

Maar pas wel met. Niet allemaal aanbieders met internet is goed. Belangstelling altijd meerdere offertes met en vergelijk deze met hulp met onze berekeningen.

Controleer de voorwaarden van de lening

Controleer de voorwaarden van de aangeboden lening:

 

   

   

 • Wat precies de leensom? Wanneer deze hoger is later u heeft aangevraagd, wees dan alert op gekoppelde verzekeringen. Check tevens als u het geleende geld ontvangt of kunt opnemen.
 •  

   

 • Hoe hoog is de rente en kan die wijzigen? Krijgt u dezelfde vaste rente of variabele rente? Staat de vaste rente gedurende de hele periode vast?
 •  

   

 • Bedenk dat jij bij een variabele rente dus nooit weet enigszins de maandlasten bij de toekomst zullen zijn.
 •  

   

 • Lost u af op de lening? Of betaalt u alleen rente betreffende de lening? Mag jullie op elk moment (extra) aflossen of betaalt jij een boete bij vervroegd aflossen?
 •  

   

 • Welke boetes is er? Moet jij meer rente betalen als u te laat betaalt? Mag u op elk minuut (extra) aflossen of positie daar een boete op?
 •  

   

 • Kan de looptijd van de lening verkort alsof verlengd worden?
 •  

   

 • Welke prijs dienen u betalen? Betaalt jij voor de advisering of bemiddeling? Zijn daarginds afsluitkosten?
 •  

   

 • Worden er tevens verzekeringen afgesloten? Wat is de kosten en baten hiervan?
 •  

   

 

Is het mogelijk om de maandlasten blijven betalen?

Kunt jij de maandlasten ook bij de toekomst blijven betalen?

Verwacht jij wijzigingen in de nabije toekomst, houd hier dan rekening mee bij u afsluiten van de lening. Gaat u binnenkort verhuizen? Is er een reële kans dat jullie werkloos wordt? Is er een kind op aankomst? Gaan één van uw kinderen binnenkort studeren en/of met kamers wonen? Bedenk in al deze situaties dat u dan maandelijks waarschijnlijk minder geld te besteden heeft.

U kunt weleens dezelfde verzekering afsluiten om het risico af bij dekken dat u de maandlasten niet meer kunt opbrengen in geval van werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden met uw partner. Bedenk ongetwijfeld dat dit regelmatig erg kostbare verzekeringen is voordat wat u er aan terug krijgt.

Looptijd en soort lening

Geld lenen kost geld. Leen daarom nooit langere dan bittere noodzaak is. Kies voor dezelfde soort lening die past bij u doel waarom u leent.

Voor u kopen van een auto is een lening waarbij u maandelijks ook aflost een logische keuze. De auto wordt immers veel minder waard. Zorg er dan voor dat de lening ook steeds slechter geworden wordt, het liefst minstens gelijk aflopend. Als jij denkt dat de wagen (nog) vijf jaar mee gaat, zorg dan datgene de lening binnen vijf jaar is afgelost.

Leent u omdat u tijdelijk en kort extra geld nodig bezit, zorg later dat jij snel kunt aflossen. Als uw nabije financiële de komende tijd onduidelijk is, zorg later vooral voor flexibiliteit. Valt het in de strijd tegen, dan moet gaan minder vertrekken aflossen, valt het mee, los vervolgens versneld af.

Rentevorm

Zijn de rente vast of variabel? En als deze vast is, is die later vast voor de gehele looptijd van de lening?

Pas op met dezelfde zogenaamde instaprente. Deze vaak lage rente is voornamelijk bedoeld om nieuwe klanten bij werven. Na de actieperiode wordt de rente heel vaak flink hoger, waarmee u voordeel vaak al spoedig te niet wordt gedaan.

Op zich is een variabele rente of instaprente niet fout. Zeker niet als jij de flexibiliteit heeft door de lening te inslikken aflossen of oversluiten. Later kan tijdelijk profiteren met dezelfde lage rente slim is. Maar mist de lening deze flexibiliteit pas dan op met een variabele rente of instaprente.

Dezelfde vaste rente geeft meer zekerheid over de kosten met de lening en ofwel u die blijvend moet gaan opbrengen. U weet inleidend waar u betreffende toe bent.

Leen nimmer teveel

Als jij wilt voorkomen dat jij in de schuldsanering terecht komt, hetgeen zeker geen pretje is, leen later nooit langduriger dan juist voor u is. Er gerust niet als de lening niet perse noodzakelijk ben.

Als jij de termijnen (het maandbedrag) voor de lening – om welke reden later ook – niet meer kunt afbetalen, komt jij in een neerwaartse spiraal terecht die van kwaad tot erger gaat.

Mocht u onverhoopt toch in de problemen komen, zoek dan zojuist snel mogelijk hulp om de beschadiging te beperken. Een extra lening zijn dan allesbehalve een oplossing.

U moet gaan zelf berekenen wat u verantwoord maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nederlandse Vereniging betreffende Banken, opgesteld in samenwerkingsverband met het Ministerie betreffende Financiën, de AFM plus enkele anderen.

 

 


Posted by geldshopvlqw401 at 12:24 AM EST
Post Comment | Permalink | Share This Post

View Latest Entries